Z jakiego powodu wybór odpowiedniego falownika jest tak ważny?

Falowniki to – za wyjątkiem modułów – drugi, najbardziej istotny element w wypadku instalacji fotowoltaicznej. To od jego właściwej i skutecznej pracy zależy efektywność instalacji fotowoltaicznej. Dlatego też tak ważny jest właściwy wybór dobrego falownika.
Podmioty zajmujące się obrotem i montażem instalacji fotowoltaicznych zazwyczaj posiadają w swej ofercie kilka rozwiązań, przez co stawiają odbiorcę nie obeznanego w zasadzie działania przed ciężkim wyborem odpowiednich modułów.

urządzenia chłodnicze

Autor: Emilian Robert Vicol
Źródło: http://www.flickr.com
Falownik nade wszystko powinien mieć wszystkie certyfikaty czy też deklaracje zgodności z normą 2014/35/2014/30/UE oraz powinien być zgodny z normami i musi spełniać normy sieci obecne na obszarze naszego kraju, tj. VDI 0126-1-1 i VDE-AR-N-4105. Drugim bardzo ważnym aspektem jest gwarancja wytwórcy i serwis, jaki oferuje wytwórca. Posiadając na uwadze to, że taki falownik powinien pracować przez 25 lat, niezwykle istotne jest to, żeby gwarancja była jak najbardziej długa, zaś serwis narzędzia był możliwy na obszarze naszego kraju.
Duża ilość producentów gwarantuje rozszerzenie gwarancji z podstawowych 5 do 10 czy też 25 lat. Serwis natomiast musi być wykonywany na obszarze naszego kraju przez firmy partnerskie posiadające odpowiednią umowę na czynności serwisowe na rzecz produktów konkretnego producenta. Rozwiązaniem, które bardzo poprawia jakość gwarancji, jest rekompensata kosztów serwisu przez producenta. W tym wypadku autoryzowana spółka instalacyjna posiadająca umowę na serwis, oferuje świadczenia serwisowe, które refunduje wytwórca.

Bardzo ważne jest ustalenie zakresu napraw po zakończeniu ustawowej dwuletniej rękojmi, kiedy rozpoczyna obowiązywać jedynie gwarancja producenta, w granicach której ma on dużą swobodę odnośnie zakresu i metod jej stosowania. Prędkość takiego serwisu jest istotna przez wzgląd na straty, które mogą ponieść klienci z powodu braku produkcji(zobacz olej do wysokich temperatur) energii, kiedy falownik będzie remontowany.