Jak należy zabezpieczyć plac budowy?

Rozpoczynając budowę budynku, powinieneś mieć pojęcie, w jaki sposób należy zorganizować i zabezpieczyć teren budowy. To nadzwyczaj istotne, ażeby uniknąć niebezpieczeństw zagrażających realizatorom, sąsiadom bądź dzieciom.

Nadzór nad budową oraz organizacją placu budowy są to zadania kierownika budowy, jaki przejmuje na siebie zadania inwestora w czasie budowy.

Czy to zagadnienie niesamowicie Cię interesuje? Jeżeli tak, to kliknij tutaj i poznaj naszą firmę (https://ekobak.pl/category/oferta/) – poznasz w tym miejscu nieziemsko absorbujące informacje.

Pierwszym działaniem zaczynającym budowę będą tzw. zadania przygotowawcze. Kooperują ze sobą w trakcie nich wszyscy uczestnicy budowlanego procesu, a więc inwestor, projektant, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru. W ich obszar wchodzi rozplanowanie domku na parceli, wykonanie niwelacji terenu, przeprowadzenie przyłączy do sieci technicznych sieci na potrzeby budowy, a także zagospodarowanie obszaru budowy wraz z budową obiektów tymczasowych.

samchód marki Chevrolet

Autor: Gib Goodrich
Źródło: http://www.flickr.com

Ochroną terenu budowy trzeba zająć się jeszcze przed zaczęciem wszelkich robót budowlanych. Najistotniejsze jest ogrodzenie budowy ochraniające przed możnością wejścia osób nieupoważnionych. Ogrodzenie takie powinno wynosić przynajmniej 1,5 metra. Warto pamiętać o tym, że sposób wykonania ogrodzenia nie może stwarzać żadnego zagrożenia dla osób. W przypadku kiedy budowa ogrodzenia jest niewykonalna, brzegi placu budowy powinny być wyznaczone przy pomocy ostrzegawczych tabliczek, a w razie konieczności powinien być zapewniony ciągły nadzór.

Ogrodzony obszar powinien mieć taką nawierzchnię, by możliwe było składowanie wszelkich materiałów niezbytecznych do budowy budynku jak też odpadków z budowy. Zawsze powinny one zostać zabezpieczone, w taki sposób ażeby ograniczyć niebezpieczeństwo ich rozrzutu jak też pylenia.

Tags: , ,