Od czego jest zależna poprawna praca osadnika wstępnego?

W większej części oczyszczalni, po usunięciu piasku w osadnikach wstępnych powinna być zagwarantowana właściwa ilość czasu przetrzymywania w osadniku nieczystości i powinny być również zminimalizowane turbinalne zaburzenia, czyli zagwarantowana być odpowiednio niewielka szybkość przepływu.
Drugim bardzo ważnym zadaniem osadnika wstępnego jest usuwanie pływających w ściekach zawiesin, które są lżejsze od wody, zatem części pływających zawiesin, jakie nie zostały uprzednio oddzielone w Urządzeniach, które poprzedzają osadnik wstępny.

działka rekreacyjne

Autor: Metrohouse & Partnerzy S.A.
Źródło: Metrohouse & Partnerzy S.A.

Chodzi tutaj głównie o piaskowniki napowietrzane albo o wydzielone odtłuszczacze. Cząstki te unoszą się w kierunku powierzchni nieczystości i generują tzw. kożuch. Sedymentacja wstępna mogłaby mieć wpływ na późniejszy przebieg procesu oczyszczania ścieków. W prawidłowy sposób eksploatowany osadnik ma korzystny wpływ na następne etapy oczyszczania i odpowiednią pracę obiektów przed i za osadnikiem.
centrala przeciwpożarowa

Autor: D+H
Źródło: D+H
Gwarantują one odpowiednią pracę takiego elementu. Wydajność pracy osadnika zależy m.in.

Żeby zasięgnąć większą ilość danych na prezentowany tutaj wątek, odkryj także (http://www.infinitex.pl/betony-izolacyjne/) inne ciekawe serwisy.

od czasu przytrzymywania ścieków, obciążenia hydraulicznego powierzchni, rodzaju ścieków, temperatury czy rodzaju zawiesin. Dla osadników obciążenie hydrauliczne ma wynosić 0,8 do 4,0 m/m h – w zależności od kształtu osadnika i urządzenia, które jest po nim przymocowane. Zawiesiny, jakie posiadają znaczną konsystencję, opadają o wiele szybciej niż te, które są nieciężkie. Zawiesiny posiadające nieregularny kształt opadają stosunkowo wolno ze względu na większy opór tarcia. Kształt, rozmiary oraz gęstość cząstek zależy m.in. od systemu kanalizacyjnego oraz od rodzaju procesów, jakie poprzedzają sedymentację wstępną. Procesy wstępujące przed osadnikiem tak jak pompowanie czy też rozdrabnianie, redukują zdolność zawiesiny do sedymentacji.

Jeżeli chodzi o kwestię temperatury, to warto wspomnieć, że te wysokie mają wpływ na obniżanie szybkości sedymentacji, gdyż mają wpływ na gnicie ścieków. Udział łatwo rozkładalnych ścieków przemysłowych, które mogą zużywać tlen, też ma wpływ na przyspieszanie gnicia ścieków.