Metody utwardzania podłoża gruntowego w budownictwie – sprawdź, jak wykonuje się takie prace

Nowo konstruowane trasy komunikacyjne coraz to częściej napotykają na skomplikowane warunki gruntowe. Wymusza to zastosowanie rozmaitych technologii utwardzania podłoża nasypów i fundamentów obiektów . Wśród wielu nowoczesnych i skomplikowanych metod wzmacniania podłoża gruntowego istnieją banalne sposoby stosowane od stuleci a nawet takie, jakie nie nastręczają ponadprogramowych nakładów.

Wymiana podłoża. W największym stopniu oczywistą metodą rozwiązania kłopotu słabego gruntu jest jego wymiana na surowiec przydatny do posadowienia fundamentów obiektu. Odpowiednia jest w przypadku słabych podłoży organicznych (torfy), miękkoplastycznych podłoży ścisłych oraz występujących składowisk odpadów i pozostałych nieprzydatnych do posadowienia surowców. W wypadku kłopotów z pełną wymianą gruntu wymieniane są tylko przypowierzchniowe powłoki słabego podłoża.

grunt

Autor: Dave Pape
Źródło: http://www.flickr.com

Prostą strategią na zagęszczenie gruntu jest jego konsolidacja. Polega to na obciążeniu podłoża nadkładem nasypu na skutek czego z porów podłoża odciskana jest ciecz. Towarzyszy temu zredukowanie objętości porów gruntu oraz wypływające z tego opadanie nasypu. Jest to zabieg długofalowy, a czas konsolidacji może być obliczany nawet w latach (zależy on od przepuszczalności podłoża oraz drogi filtracji). Szczególnie długi będzie w gytii. Ze względu na odporność podłoża może zaistnieć nieodzowność budowy nasypu etapowo. Kolejne warstwy obciążenia zostaną dokładane w miarę zaawansowań konsolidacji i wzrostu wytrzymałości podłoża. Sporo istniejących obecnie i eksploatowanych nasypów budowanych było w ów sposób. Czytaj dalej www.spoiwex.ply też mieć na uwadze, iż zagęszczanie gruntu (sprawdź inforsprawdź informacje na ten temat powoduje obniżenie objętości porów gruntu oraz przymus wykonania nasypu o większej objętości. Wypływają stąd niespodziane deficyty w bilansie mas ziemnych. Kwestia ta zachodzi również w nasypach o podłożu gdzie wzmacnianie gruntu przeprowadzane było innymi metodami. Ze względu na potrzebny relatywnie długi czas to metoda dzisiaj rzadko stosowana. Proces konsolidacji i stabilizacji osiadań możemy przyspieszyć stosując tzw. przeciążenie. Polega to na czasowym przyłożeniu na konstruowanym nasypie większego obciążenia. Najprościej przyłożyć podobne obciążenie za pomocą dodatkowej warstwy podłoża. W szczególnych wypadkach obciążenie takowe może być wywierane za pomocą balastu żelbetowego albo pojemników z wodą.

Categories: Rola budowlańca

Tags: , ,