Jakie zezwoleń potrzeba, bypostawić wiatę? Jakie przepisy to warunkują, o jakich rzeczach należy pamiętać?

Czy do budowy wiaty trzeba stosować takie same przepisy, które są obowiązujące dla budynków o charakterze gospodarczym? Określa to rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? Jednocześnie interesujące jest jaka tak naprawdę powinna byś maksymalna powierzchnia wiaty, jaka odległość od płotu działki, oraz czy identyczna jak dla budynków ze ścianami?

Warunki postawienia wiaty określa prawo budowlane. Taka osoba, która chce postawić wiatę jako osobno stojącą budowlę, jaka nie jest budynkiem, to znaczy nie jest na stałe połączona z gruntem powinien mieć świadomość, że na budowę wiaty w rozumieniu prawa budowlanego nie wymaga się pozwolenia na budowę.

budowa wiaty

Autor: ABRE EVOLUTION
Źródło: http://www.flickr.com/photos/arbre_evolution/3837878801/

Odnośnie wielkości, to dopuszczalna powierzchnia budynku to 25 mkw, zaś całkowita liczba wolno rozmieszczonych parterowych zabudowań gospodarczych, czyli także wiat na działce nie powinna przekraczać dwa na każde 500 mkw powierzchni działki.
Budowa wiaty wymaga pozwolenia ze strony właściwego organu, to znaczy starostwa. W takim celu powinno się złożyć zgłoszenie plus załączniki. Powinno to być świadczenie osoby zgłaszającej o posiadanym prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych, kopia mapy zasadniczej, gdzie zaznaczona zostanie lokalizacja takiej inwestycji, jak również szkic i parametry techniczne mającego powstać obiektu budowlanego. Inną kwestią jest, w jaki sposób nasza wiata będzie wyglądać, jeżeli chcielibyśmy, aby była naprawdę estetyczna musimy skorzystać z usług odpowiedniej firmy, na przykład wiaty drewniane Wrocław. Przydatna strona, warto zajrzeć: wiaty drewniane Wrocław.

Zgłoszenia powinno się dokonywać przed datą zaplanowanego rozpoczęcia robót na budowie, a pracę nawet można zacząć jeżeli w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia odpowiedni organ nie da sprzeciwu. Oznacza to, iż jest to wniosek tak naprawdę o milczącym zaakceptowaniem, czyli jeśli organ nie da nam sprzeciwu to mamy zielone światło do podjęcia robót na budowie. Tak jak już powiedzieliśmy wybierając wiatę należy na pewno pamiętać, by kupić coś naprawdę porządnego, od zaufanej firmy, gdyż samemu można zrobić to to nieumiejętnie, użyć kiepskich materiałów jak sklejka. Znacznie więcej informacji znajdziesz na tej stronie która sklejka jest niezbędna.