Jak zrobić przydomową oczyszczalnie ścieków? Na jakie kwestie zwracać uwagę? O jakich sprawach pamiętać?

W przydomowym oczyszczalniach ścieków – biologicznych albo z osadem czynnym, oczyszczanie odbywa się w zbiornikach zamkniętych, które nie mają żadnego wpływu na otoczenie. To sprawia, iż powierzchnia konieczna do podłączenia tego rodzaju oczyszczalni jest na pewno mniejszych rozmiarów.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków dostępna jest w postaci zestawów gotowych, jakie są złożone ze zbiornika jakie jest wypełniony naturalny materiałem filtracyjnym, bardzo często jest to skała wulkaniczna lub żwir. Przydomową oczyszczalnię ścieków znajdziesz na tym – Więcej serwisie.
Lokal

Autor: Corey Chambers
Źródło: http://www.flickr.com
Mogą to być także kształtki z tworzywa, sprężarki czy zespół zasilająco-sterujący. Na jakiej zasadzie to wszystko się odbywa? Na powierzchni filtracyjnego materiału wytwarza się błona biologiczna, składa się ona z mikroorganizmów. Jej najwyższa część zraszana jest ściekami wstępnie wyczyszczonymi w osadniku. Jak ścieki spływają w dół, mają styczność z mikroorganizmami, jakie absorbują zanieczyszczenia zużywając je do swoich życiowych potrzeb. To sprawia, że ilość zanieczyszczeń zmniejsza się o ponad 95%.
Kolejny osadnik www.maragency.pl/kategoria/piaskowniki/separator-piasku-cls/67, wtórny, znajdujący się za zbiornikiem ze złożem biologicznym może poprawić efektywność oczyszczania, ponieważ blokuje zawiesiny oraz resztki błony biologicznej. Występujący tam osad jest ponownie pompowany do wstępnego osadnika, tam jest mieszany ze świeżymi ściekami i znów trafia na biologiczne złoże. procesy które mają miejsce w zbiornikach oczyszczani odizolowane są od otoczenia, więc z tego względu ani wysokość wód gruntowych, tym bardziej przepuszczalność gruntu nie wpływa na jej funkcjonowanie.
best luxury hotel

Autor: Phillip Pessar
Źródło: http://www.flickr.com
Ażeby wybudować tego typu zbiornik ze złożem powinniśmy mieć parę metrów kwadratowych powierzchni. Przez złoże stale powinno przepływać powietrze, grawitacyjnie lub wymuszone przez wentylator. W każdym roku należy przepłukać złoże. Takie oczyszczone ścieki odprowadza się do rowów melioracyjnych, rzek, jeżeli odpowiadają warunki można też je odprowadzać do gruntu. Przydomowe oczyszczalnie z czynnym osadem oprócz wstępnego osadnika są wyposażone w bioreaktor, jaki ma swobodnie pływające mikroorganizmy. Tworzą się one ze specjalnego szczepu bakterii zaszczepionego w zbiorniku podczas uruchamiania oczyszczalni.
Dzięki nim zachodzi tlenowy rozkład zanieczyszczeń, jakie znajdują się w ściekach. Bioreaktor czasem jest złożony z dwóch komór, z jakich pierwsza to wstępny osadnik zobacz, druga – zawiesina z mikroorganizmów. Żeby oczyszczanie ścieków było efektywne, osad czynny powinien być cały czas zawieszony w ściekach więc i napowietrzany. Rozkładające się zanieczyszczenia powiększają swoją objętość, a to sprawia, ze tworzą się coraz większe oraz cięższe kłaczki, które spadają na dno zbiornika i w tamtym miejscu gromadzą się w postaci osadu.

Wyczyszczona ciecz odprowadzona jest do powierzchniowych wód lub gruntu przy pomocy drenażu rozsączającego. Tworzeniem tego rodzaju oczyszczalni zajmują się profesjonalne firmy. Zlecając im to zadanie możemy być pewni, że praca będzie zrobiona należycie. W profesjonalnych sklepach zaś kupimy wszelkie konieczne elementy do zrobienia takiej oczyszczalni, lecz również dodatkowe produkty jak zbiornik na deszczówkę. Więcej zbiorników na deszczówkę

Categories: Rola budowlańca

Tags: , , ,