Renowacja zabytkowych kamienic w Łodzi

Łódź jest miastem całkiem świeżym, porównując z innymi popularnymi miejscowościami. Gdyż tak naprawdę miasto zaczęło się rozrastać dopiero w dziewiętnastym wieku, wówczas biznesmeni zaczęli otwierać tam własne przedsiębiorstwa i wznosić wille.

Lecz w tym okresie przecież powstały tam najokazalsze kamienice w dobie Historyzmu, dziedziny czerpiącej z wielu stylów architektonicznych.

Przez wiele lat zaniedbana, obecnie remonty Łódź przeprowadza liczne – Bautec zajmuje się remontami. Ze względu za wzmożone zainteresowanie turystów tym miejscem, coraz więcej pieniędzy trafia do ratuszowej kiesy, dlatego też inwestowane jest znacznie więcej pieniędzy w renowację zabytkowych kamienic. Jednak aby możliwe było postawienie rusztowania Łódź, a dokładnie generalny jej konserwator, powinien wydać na to zgodę – oferta dirmy Bautec. Bowiem każdy budynek wciągnięty w poczet zabytków jest pod piecza takiego urzędnika. Ma to za zadanie uchronić kamienice przed niewłaściwą restauracją, która mogłaby zdewastować historyczną elewację.
rusztowania łódź

Autor: Lee Haywood
Źródło: http://www.flickr.com
Zamieszkujesz wiekową kamienicę w niezbyt dobrym stanie i głowisz się, kiedy będą organizowane w niej remonty Łódź w większości przypadków zbudowana jest z prywatnych wspólnot mieszkaniowych, zatem jakikolwiek wniosek należy wnieść bezpośrednio do wspólnoty. Sytuacja zazwyczaj maluje się tak, że pierw odnawiany jest dach, dopiero później elewacja. W przypadku renowacji, kosztami obciążeni będą mieszkańcy, jednak można starać się o zapomogę z Unii Europejskiej. Dodatkowo jeżeli użyte będą rusztowania Łódź może przyczepić do nich odpłatną reklamę. Korporacje bowiem chętnie płacą za taki rodzaj promocji.

Życie w starszej kamienicy ma bez wątpienia swoje atuty – obszerne, wysokie pomieszczenia, piękne sztukaterie. Lecz w przypadku jakiegokolwiek remontu z zewnątrz albo korytarza, musi o tym zostać powiadomiony konserwator zabytków. Bowiem to on opiekuje się tego typu budowlami.