Badanie wytrzymałości materiałów

Odporność materiału jest jego mechaniczną właściwością, charakteryzującą zdolność budulca do przeciwstawiania się działaniu zewnętrznych sił, które wywołują przejściowe czy też trwałe jego odkształcenie a nawet zniszczenie.

przykładowe wnętrze domu

Autor: Michael Coghlan
Źródło: http://www.flickr.com
Siły działające na drewno (zobacz schody krecone nowoczesne) mogą występować jako statyczne obciążenia – wzrastające powoli jak też równomiernie w jednym kierunku działania siły a także jako obciążenie dynamiczne, działające jednorazowo lecz z szybką zmianą biegu oraz wartości oddziaływania siły. Tego rodzaju obciążenia ze zmiennym biegiem działania sił zwą się wibracyjnymi obciążeniami. Ciągłe napięcia materiału, w wyniku długotrwałych niewielkich obciążeń nieprzekraczających jego odporności, w konsekwencji wywołują zmęczenie materiału.
działki

Autor: godlesso
Źródło: http://www.flickr.com
Badania wytrzymałościowe przeprowadza się wykorzystując wiele różnorodnych sposobów.

Stale bądź zorientowany (https://drabest.pl/pl/20-drabiny-aluminiowe) w takich dziedzinach, które Cię interesują. Jeżeli poszukujesz ekstra informacji, kliknij w poniższy link, a tam czeka na Ciebie masa aktualnych zagadnień z tego działu.

Wypływa to z potrzeby określenia wielkości charakteryzujących zachowanie się materiału poddawanego rozmaitym rodzajom obciążenia, jak: rozciąganie, ściskanie, krzywienie, skręcanie albo ścinanie, a także niektórym ich kombinacjom.

Rozmaite warunki pracy materiałów (szczególnie materiałów konstrukcyjnych) narzucają dodatkowo konieczność prowadzenia badań przy obciążeniach cyklicznych, wykorzystywania różnych prędkości obciążenia, a dla uwzględnienia działania temperatury otoczenia – przeprowadzania prób w temperaturach różnych od temperatury otoczenia, co znakomicie powiększa liczbę możliwych wariantów.

Niezbędność wyznaczenia w możliwie prosty sposób charakterystyki mechanicznej surowca a także przekazania jej budowlańcom oraz technologom w formie precyzyjnie wyznaczonych wartości liczbowych wywołała, że nie są to fizyczne wielkości. Pierwszą własnością mechaniczną, jaka prawdopodobnie została spostrzeżona w związku z budowaniem ogromnych konstrukcji, np. mostów bądź budynków, jest wytrzymałość.