Pozwolenia wymagane do budowy garażu blaszanego

Jakie zaświadczenia są potrzebne, by legalnie wybudować garaż blaszany przytwierdzony śrubami do betonowej płyty o grubości 10 centymetrów? Garaże blaszane przytwierdzane śrubami do płyty betonowej są, zgodnie z art. 3 pkt 5 rozporządzenia budowlanego tymczasowym obiektem budowlanym. Pewnym z wyznaczników zaliczenia obiektów do tejże odmiany jest bowiem brak stałego połączenia obiektu z podłożem.

garaż

Autor: tachyondecay
Źródło: http://www.flickr.com/photos/tachyondecay/2068146974/
Następnie trzeba objaśnić, iż zgodnie z regułą wyrażaną w art. 28 ust. 1 zarządzenia budowlanego prace budowlane (a więc także budowę obiektu budowlanego) możemy zacząć jedynie na podstawie definitywnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Garaże blaszane wymagają właściwych pozwoleń. Zamknięty katalog przedmiotów budowlanych, których budowa nie wymaga otrzymania pozwolenia na budowę zawiera art. 29 ust. 1 zarządzenia budowlanego. W katalogu tym nie mieści się jednak budynek garażu blaszanego.

Nie ma żadnych wątpliwości, że to jest rzeczywiście rzetelna oferta (http://www.wiazar-system.pl/technologia/projekty/), dotycząca cennych materiałów. Zapoznaj się z nią teraz.

brama garażowa

Autor: mrhayata
Źródło: http://www.flickr.com

W szczególności nie będzie on gospodarczym budynkiem, gdyż zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budowle jak też ich położenie. Przy tego typu obiektach poleca się bramy garażowe (zobacz bramy łódź) Wiśniowski (bramy do garaży Wiśniowski). Budynek gospodarczy to budynek przeznaczony do nieprofesjonalnego realizowania robót warsztatowych oraz do magazynowania materiałów, narzędzi, sprzętu jak też płodów rolnych służących lokatorom domu mieszkalnego, domu zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a również ich sąsiedztwa, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony też do magazynowania środków produkcji rolnej oraz oprzyrządowania oraz płodów rolniczych.

W związku z powyższym musimy przyjąć, iż budowa garażu blaszanego nastręczać będzie zezwolenia na budowę. W tym celu musimy złożyć podanie o wydanie zezwolenia na budowę do właściwego urzędu administracji architektoniczno-budowlanej. Wzór takiego podania można pobrać w siedzibie tegoż urzędu lub użyć załącznika nr 1 do zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w kwestii wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, deklaracje o posiadanym prawie do rozporządzania majątkiem na cele budowlane a także decyzji o pozwoleniu na budowę. Teraz można wystukać w wyszukiwarkę frazę: garaże blaszane czy bramy garażowe Wiśniowski.