Na czym polega praca rzeczoznawcy majątkowego|Na czym opiera się praca rzeczoznawcy majątkowego? Jak przebiega ścieżka do tego zawodu?

Zawód rzeczoznawcy majątkowego został prawnie uregulowany w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, zawód, który jest prawnie chroniony.

Rzeczoznawca majątkowy, czasami określany jako rzeczoznawca nieruchomości, by wykonywać swoje obowiązki musi uzyskać uprawnienia, które pozostają w związku z szacowaniem nieruchomości.

nieruchomości na sprzedaż

Autor: Bill Wilson
Źródło: http://www.flickr.com

Uzyskanie ich jest uzależnione od pozytywnego zdania egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Osoby, które chcą zdawać egzamin powinny mieć ukończone studia wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe dotyczące wyceny nieruchomości (oprócz osób, które ukończyły studia, których program w nakreślonym jest zbieżny z programem tych studiów podyplomowych). Konieczne jest odbycie praktyki zawodowej. Musi ona trwać co najmniej pół roku. Egzamin obejmuje część ustną oraz pisemną|składa siępoziomu pisemnego oraz ustnego. Pierwszy ze wspomnianych polega na odpowiedzi na 90 pytań oraz rozwiązaniu pytanie. Przejście przez tę fazę procesu kwalifikacyjnego uprawnia do wzięcia udziału w fazie ustnej. Po zdaniu egzaminu dana osoba zostaje wpisana do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, który jest prowadzony przez ministra infrastruktury i od tej chwili ma uprawnienia, by wykonywać zawód.

Rzeczoznawca nieruchomości zajmuje się przede wszystkim określaniem wartości nieruchomości.

budowa nieruchomości

Autor: Jocelyn Kinghorn
Źródło: http://www.flickr.com

Zobacz więcej: polecana oferta rzeczoznawcy nieruchomości. Jego czynności obejmują również maszyny i urządzenia trwale związane z lokalem. Specjalista szacuje także inne prawa do nieruchomości oraz ocenia szkód bądź nakładów związanych z daną nieruchomością. Do obowiązków rzeczoznawcy majątkowego należy przede wszystkim wskazanie, jaka jest wartość rynkowa lokalu, ile wynosi wartość odtworzeniowa nieruchomości oraz przedłożenie oferty bankowo-hipotecznej wartości lokalu.

Zobacz ten użyteczny link (http://aleklima.pl/klimatyzatory/lg) – prezentuje on zbliżoną problematykę i z pewnością również Cię zainteresuje. Nie zwlekaj więc i kliknij tu.

Praca rzeczoznawcy majątkowego nie jest zbyt popularna, a osoby, które wykonują tę pracę cieszą się prestiżem. Zazwyczaj swoją działalność zawodową wiążą z kancelariami rzeczoznawców majątkowych lub rozpoczynają własną działalność, a także funkcjonują zawodowo w bankach czy różnych instytucjach finansowych.