wycena opcji, obliczanie ryzyka przez aktuariusza

Profesjonalne usługi aktuarialne to obszerny odcinek usług dla osób spoza rynku ubezpieczeniowego. Profesjonaliści z tego obrębu zajmują się zadaniami związanymi z oceną ryzyka, oceną zobowiązań z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką programów i kapitałów emerytalnych, a również taktyką inwestycyjną.

oferty

Autor: Agência Brasília
Źródło: http://www.flickr.com
Aktuariusz trudni się wyliczaniem ryzyka, również wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności takich długoterminowych, albo obciążonych ogromnym niebezpieczeństwem. To zawodowiec związany przede wszystkim z specjalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną, kapitałów emerytalnych, oraz projektów emerytalnych. Dziś, aktuariusz to również biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, zasoby na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z rozległej wiedzy z zakresu matematyki finansowej, zajmuje się też wyceną firm i projektów inwestycyjnych, biznesplanami, a dodatkowo doradztwem transakcyjnym.
Opcja to niezwykle delikatny instrument finansowy, który reaguje na dużo składników rynkowych. Opcje są instrumentem pochodnym, którego cena zależy od ceny instrumentu bazowego. Opcje mają własną wartość rynkową, jaka nie podlega osobistym sekwencjom i wahaniom, jest ona zaś ściśle uzależniona od kosztów instrumentów podstawowych – zerknij do Halley.
Wycena opcji to określenie jej cen, lecz także określenie wartości pozycji – więcej.

Na wartość opcji wywiera wpływ cena rynkowa aktywa bazowego, wartość utworzenia opcji, płynność ceny aktywa podstawowego, okres do wygaśnięcia opcji, stopa procentowa wolna od ryzyka, również dywidenda.