Utwardzanie podłoża metodą Jet Grounting

Fundamentowanie na podłożach nienośnych możesz przeprowadzić utwardzając słabe podłoże strategią Jet Grounting. Jest ona w stanie skutecznie zastąpić ściany szczelinowe albo słupy.

Wzmocnienie gruntu ową metodą polega na mieszaniu podłoża z zaczynem równoważącym wciskanym strumieniowo pod wysokim naciskiem (200-300 bar) .
Parkometr

Autor: thisisbossi
Źródło: http://www.flickr.com
nowe osiedle

Autor: Matt Buck
Źródło: http://www.flickr.com
Możesz w tenże sposób utwardzać wszelkiego rodzaju podłoża: organiczne, próchnice i namuły, luźne piaski o rozlicznej ziarnistości jak też plastyczne podłoża spoiste. Strategia ta z powodzeniem zastępuje mury szczelinowe bądź pale. W początkowym etapie wzmacniania, żerdzią średnicy 88,9 mm, wierci się grunt do głębi przewidzianej w projekcie.

Sprawdź oprócz tego takie absorbujące wskazówki z www (http://www.olszewscy.org.pl/remonty), które znajdziesz pod tym odnośnikiem – one także opisują to zagadnienie.

W trakcie wiercenia stosuje się płuczkę wodną albo bentonitową. Ciecz tłoczona pod dużym naciskiem znacznie ułatwia wiercenie. Po osiągnięciu wymaganej głębokości inicjuje się strumieniowe tłoczenie zaczynu przez dysze, ulokowane w spodniej części części zettelmeyer żerdzi. W czasie iniekcji grunt zostaje drobiony oraz zmieszany z zaczynem. Obrotowa metoda podnoszenia tyki przy równoczesnym wtłaczaniu zawiesiny gwarantuje wykonanie słupa w formie cylindra. Jego wielkość zależy od typu gruntu i technik iniekcji – wielkości naporu, składu iniektu, a także wielkości dysz a także czasu zastrzyków. W ów sposób powstają filary o średnicy od 40 do 180 centymetrów. Zagęszczanie gruntów sposobem Jet Grouting może być spożytkowane nie jedynie przy wzmacnianiu wszelakiego typu gruntów ale i przy wzmacnianiu i uszczelnianiu wału przeciwpowodziowego Kliknij tutaj.

Proces tłoczenia iniektu można przerwać w dowolnym momencie. Pozwala to kształtować kolumny dowolnych wysokości. Aby wzmocnić podłoże pod fundamentem istniejącego obiektu, powinno się, wiercąc pod kątem, wykonać filary ukośne.