Znaczenie regularnych inspekcji budowli dla ich stanu technicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.

Każdy rodzaj budynku, czy będzie to mieszkalny blok, czy też hala fabryki, musi regularnie przejść okresowe kontrole stanu technicznego. Zresztą wymaga tego prawo budowlane, nakładające na osoby zarządzające budynkiem wykonywanie tego typu działań. Tylko w przypadku budownictwa jednorodzinnego takiej konieczności nie ma, choć dla bezpieczeństwa domowników warto także regularnie kontrolować stan budynku.

Kontrole i inspekcje budowlane mają na celu głównie utrzymanie należytego stanu technicznego budynku, będzie się to także wiązać z jego wyglądem zewnętrznym.

Jeżeli omawiane na tej stronie omówienie głęboko Cię ekscytuje, to zalecam to źródło (https://www.vitrintec.pl/pl/system-silence-fs/) – ono jest równie fascynujące, jak artykuł, który właśnie czytasz.

W trakcie takich inspekcji protokołuje się wszystkie znalezione usterki i awarie, które w dalszej kolejności można wpisać w remontowych planach na najbliższy okres czasu. Okresowe inspekcje muszą być wykonywane przez ludzi mających do tego stosowne uprawnienia – nie może to być wzięty z przypadku pracownik firmy.

Czy komentarze ze strony (http://asco.pl/pl/uslugi/remonty-modernizacje/) pod tym artykułem Cię zaintrygowały? Może pragnąłbyś cokolwiek do nich dopisać? Będzie to dla nas z pewnością bardzo pouczające.

Przez to będzie się miało pewność, że wszystko zostanie dokładnie sprawdzone, a żadna nawet niewielka usterka nie zostanie pominięta. Zapoznaj się z ofertą: konserwacja instalacji technicznych

Instalacje w nowoczesnych budynka

Autor: Jim Linwood
Źródło: http://www.flickr.com

Utrzymywanie techniczne budynków ma bardzo duże znaczenie dla ich długiego życia i sprawnego funkcjonowania. Dzięki regularnym kontrolom wszystkie wady można wykryć szybko, a co ważniejsze, równie szybko je zreperować. W czasie kontroli konieczne jest sprawdzenie technicznego stanu wielu elementów. W pierwszej kolejności brany jest pod uwagę stan zewnętrznych elewacji, czyli tynków, powłok malarskich, oraz gzymsów, balkonów i balustrad. Następnie kontrola powinna dotyczyć pokrycia dachowego i rynien, a także przyłączy instalacyjnych. Na zakończenie należy we wszystkich mieszkaniach sprawdzić poprawność instalacji, czyli w przypadku doprowadzania gazu dokładną szczelność przewodów, a przy energii elektrycznej stan uziemienia. Autor:

To podstawowa lista prac, jakie powinna zawierać okresowa obsługa techniczna budynków, ale mniej ważnych jeszcze znalazłoby się parę. Po każdej kontroli powstać musi protokół z wykonanych badań technicznych, a wady, które zostały znalezione w czasie kontroli trzeba jak najszybciej naprawić.