Kto podejmuje decyzje odnośnie zatwierdzania procedur prac na budowie.

W Polsce, dzięki funduszom unijnym powstało jak dotąd wiele ciekawych inwestycji budowlanych. Przedsięwzięcia takie zazwyczaj są projektowane zarazem z uwzględnieniem polskiego prawa budowlanego, jak i w zespół z prawem unijnym, które w wielu sytuacjach jest znacznie bardziej restrykcyjne. Stąd też niezwykle ważna jest bieżąca kontrola i nadzór nad utworzeniem tego rodzaju nieruchomości, na każdym etapie. Tym zajmuje się inżynier kontraktu.

plac budowy

Autor: booledozer
Źródło: http://www.flickr.com

Inwestor, który płaci niemałe pieniądze na utworzenie wytrzymałego i funkcjonalnego budynku powinien być pewny, że będzie spełniał on wszystkie normy – nie tylko dotyczące bezpieczeństwa, stąd wymagane są badania wytrzymałościowe. Istnienie tego typu stanowiska jak inżynier kontraktu jest w tej sytuacji konieczne. Osoba czy też raczej zespół osób, które odpowiadają za nadzorowanie budowy, mają na celu ustalenie czy prace są wykonywane należycie i zgodnie z prawem oraz obowiązującymi normami. Obecność tego typu instytucji w trakcie i po zakończeniu inwestycji gwarantuje, że inwestycja będzie zrealizowana zgodnie z warunkami kontraktu i obowiązującymi procedurami, w tym także unijnymi. Jest to ważne w szczególności wtedy, gdy inwestycja jest finansowana przy udziale pieniędzy unijnych, które powinny być następnie rzetelnie rozliczone.

Czym zajmują się osoby, które wchodzą w skład tego typu zespołu? Oczywiście podstawa to nadzór techniczny nad realizowanymi pracami budowlanymi i jakością ich wykonania. Istotne są również badania wytrzymałościowe, które obrazują zależności pomiędzy stosowanymi materiałami konstrukcyjnymi, a oddziaływaniem czynników zewnętrznych, mających wpływ na ich obciążenie, czy zniekształcenie.

Ciekawią Cię dalsze wątki (https://www.alglas.pl/) na ten temat? To fenomenalnie, gdyż z radością przygotowaliśmy dla Ciebie dalsze zbliżone wpisy.

Robotnik

Autor: David McSpadden
Źródło: http://www.flickr.com

Wspomniany (szczegółyo tym: http://olszewscy.org.pl/inspektor-nadzoru.html) nadzór związany jest również ze sprawowaniem kontroli nad stosowaniem norm unijnych oraz prawa budowlanego na każdym etapie budowania nieruchomości. Rola inżyniera kontraktu jest więc niezwykle istotna i kluczowa jeśli chodzi o zatwierdzenie budowy.
W skład zespołu zajmującego się omawianymi zadaniami wchodzą zarówno inspektorzy, jak i specjaliści w swoim fachu, którzy mają wieloletnie doświadczenie w zakresie kontroli robót budowlanych. Zadbanie o ich obecność w czasie trwania budowy każdej nieruchomości jest zatem kluczowe i coraz częściej konieczne podczas realizowania tego typu prac.