Czy wodomierze służą obniżeniu rachunków za wodę?

Instalacja wodomierzy jest niewątpliwie bardzo dobrą inwestycją. Każdy człowiek, który zastanawia się poważnie nad oszczędzaniem, musi ją rozważyć. Obecnie nawet ryczałtowcy przechodzą na urządzenia do pomiaru zużycia wody. Ma to związek z tym, że ryczałtowiec płaci nie tylko za zużytą przez siebie wodę, ale również za wodę która wyciekła z nieszczelnych rur.

wodomierz

Źródło: flickr.com
Toteż osoby korzystające z wodomierzy oszczędzają, bo uiszczają opłaty faktycznie za zużytą wodę, a nie za wodę, która przeciekła do gruntu. Wodomierze są, jak większość osób zapewne wie, narzędziami mającymi zastosowanie do pomiaru przepływu wody. Często pomagają one również w określeniu stawki za odprowadzane ścieki. Niewątpliwie wtedy, kiedy domek jednorodzinny posiada połączenie z miejską kanalizacją. Zwyczajowo jest przyjęte, że ilość ścieków jest równa ilości zużytej wody. Dlatego wodomierz pełni także funkcję przy określaniu wielkości opłaty za ścieki. Stawkę za 1 metr sześcienny zostaje ustalony przez radę gminy lub miasta. Natomiast zadaniem zakładu wodociągowego jest oszacowanie, jaką ilość wody w przeciągu miesiąca zużyje jedna osoba. W większości przypadków jest to około sześciu metrów sześciennych. Oczywiście jest to związane z częstotliwością wykorzystywania wody. Jedni wykorzystują ją jedynie do podlewania trawnika czy mycia auta.

wodomierz

Autor: FreeMind
Źródło: FreeMind
Inni tylko do celów higieny osobistej. Ma to wpływ na ilość zużytej wody.

Jeżeli jesteś zdania, że odnajdziesz przyciągające oko treści w sieci, to przejdź do opisywanego problemu oraz kliknij w link mieszczący się tu.

Kupując urządzenie do pomiaru wody musimy zwrócić uwagę na parę zasadniczych kwestii. Na samym początku wymagane jest uzyskanie informacji w pobliskich wodociągach, czy wodociągi stosują jednolite urządzenia pomiarowe. Może tak się zdarzyć, że dane przedsiębiorstwo będzie korzystało tylko z wybranego modelu. Wobec tego należy się dostosować do wymagań zakładu wodociągowego. W przypadku, gdy kupna dokonuje się osobiście, to należy pamiętać o tym, że zadanie jego montażu trzeba zlecić fachowcowi. Nie każdy posiada do tej pracy konieczne uprawnienia. Domki jednorodzinne zazwyczaj są zaopatrywane w wodomierze wirnikowe – skrzydełkowe. Wodomierze jednostrumieniowe montowane są w przypadku, gdy woda jest dostarczana jednym strumieniem – dodatkowe informacje na stronie . Jeśli woda dopływa do wodomierza kilkoma strumieniami, to należy zainstalować wodomierze (zobacz więcej) wielostrumieniowe. Inne wodomierze używa się do pomiaru wody ciepłej, a inne do zimnej.