Jak można podzielić kruszywa mineralne i jakie będzie ich podstawowe zastosowanie w budownictwie.

Jednym z ważniejszych budowlanych materiałów stał się beton, powiedzieć wręcz można, że bez betonu nie mogłoby istnieć nowoczesne budownictwo. Wykorzystując właściwości betonu da się stawiać wiadukty, mosty i najwyższe budynki, znalazł on również przeznaczenie jako wytrzymała nawierzchnia dróg. Tradycyjny beton składa się z trzech podstawowych elementów, to znaczy cementu, wody i kruszywa.

kruszywa

Autor: Peter Craven
Źródło: http://www.flickr.com
Cement to uzyskane przez wypalanie wapienia spoiwo, po dodaniu do niego zwykłej zachodzą w nim reakcje chemiczne powodujące twardnienie. Jednak sam cement byłby zbyt kruchy, i z tego też powodu będzie potrzebny trzeci składnik, to znaczy kruszywo. Jedynie dodanie kruszywa powoduje, że beton (szerzej na stronie http://www.eogniwa.pl/kategoria/zawiesia-do-kregow-betonowych) robi się odpowiednio twardy i ma odpowiednie parametry. Odmian betonu jest ogromnie dużo, zależnie od zastosowanego rodzaju cementu i kruszyw otrzymuje się poszczególne jego rodzaje. Niektóre odmiany betonu mają większą niż pozostałe wytrzymałość mechaniczną, a inne można używać pod wodą – wszystko będzie zależeć od tego, jakiego rodzaju składników się użyje w czasie produkcji.

Kruszywa budowlane, stosowane do produkcji betonów, dzielą się ze względu na rodzaj skały i rozmiar. Drobne kruszywa, mające średnicę ziaren do czterech milimetrów, to najczęściej piasek, jeden z najczęściej wykorzystywanych materiałów budowlanych. Lecz użycie samego piasku w betonie nie pozwoliłoby na otrzymanie odpowiedniej wytrzymałości, więc w typowych betonach stosowane są kruszywa średnie, o średnicy do sześćdziesięciu milimetrów.

kruszywa

Autor: Kitmondo Marketplace
Źródło: http://www.flickr.com
Zaliczają się do nich różnego rodzaju żwiry i grysy, często występujące pod postacią mieszanin z kruszyw naturalnych i otoczaków. W niektórych zastosowaniach stosuje się kruszywa łamane, powstają one w wyniku pokruszenia litej skały na właściwą grubość za pomocą specjalnych maszyn. W typowych zastosowaniach przeważnie używany jest beton zrobiony ze żwiru i keramzytu, jego parametry są zupełnie wystarczające.

Z przyjemnością zaproponujemy Ci inny tego rodzaju wpis. Jeżeli masz chęć go przeczytać, zweryfikuj treść, którą znajdziesz tutaj.

Jeżeli jednak potrzebne będą odmienne właściwości, przykładowo większa wytrzymałość na ściskanie, to niezbędne będzie użycie innego rodzaju materiałów, nasze rekomendacje pozostałe informacje na stronie .